www.sangnguyenms.tk

Mạch nạp PIC

Thứ Hai, 31 tháng 8, 2015

Mạch nạp PIC Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn tự làm một cái mạch nạp Pickit2 nạp được hầu hết các dòng PIC 10F, ,12F, 16F , 18F, 30F và nạp được eepro...