www.sangnguyenms.tk

Sổ tay kỹ thuật trồng và chăm sóc cây ăn quả.

Thứ Sáu, 6 tháng 6, 2014

Sổ tay kỹ thuật trồng và chăm sóc cây ăn quả. Trong nhiều năm trở lại đây phong trào trồng cây ăn quả, nhất là lập trang trại cây ăn quả đang ngày càng phát triển, đúng với định hướng c...

GT Côn trùng nông nghiệp đại cương

Chủ Nhật, 16 tháng 3, 2014

GT Côn trùng nông nghiệp đại cương Nội dung của giáo trình “Côn trùng đại cương” bao gồm những kiến thức có liên quan đến các đặc điểm về hình thái, sinh lý, sinh học, sinh th...

GT Côn trùng nông nghiệp tại ĐBSCL (P.2)

GT Côn trùng nông nghiệp tại ĐBSCL (P.2) Nội dung của giáo trình này nhằm mục đích giảng dạy bậc đại học cho sinh viên thuộc ngành nông nghiệp để khi ra trường có đủ kiến thức xác đ...

GT Côn trùng nông nghiệp tại ĐBSCL (P.1)

GT Côn trùng nông nghiệp tại ĐBSCL (P.1) Nội dung của giáo trình này nhằm mục đích giảng dạy bậc đại học cho sinh viên thuộc ngành nông nghiệp để khi ra trường có đủ kiến thức xác ...

Giáo trình Chăn nuôi Dê và Thỏ

Thứ Tư, 12 tháng 3, 2014

Giáo trình Chăn nuôi Dê và Thỏ Chăn nuôi dê và thỏ đã được đưa vào thành một học phần (môn học) trong chương trình đào tạo cho sinh viên đại học các ngành chăn nuôi và th...

Giáo trình Bệnh cây đại cương

Giáo trình Bệnh cây đại cương Bệnh cây đại cương là phần trang bị những kiến thức cơ bản, các khái niệm, định nghĩa, các nội dung chủ yếu của khoa học bệnh cây, là môn ...