www.sangnguyenms.tk

Đồ án công nghệ chế tạo máy

Thứ Ba, 4 tháng 4, 2017

Đồ án công nghệ chế tạo máy Đây là cuốn sách hướng dẫn thiết kế Đồ án chế tạo máy dành cho Học viên ngành Cơ khí. Tác giả cuốn sách GS.TS Trần Văn Địch. Các bạn th...