www.sangnguyenms.tk

Mô phỏng “Dây chuyền phân loại và đếm sản phẩm” PLC S7-400

PLC S7-400 là một thiết bị điều khiển logic khả trình được Seimen phát triển tiếp sau S7-300, được dung tròng các ứng dụng và lĩnh vực lớn. Hầu hết các nhiệm vụ tự động hóa có thể thực hiện với các thành phần được lựa chọn phù hợp.
Mô phỏng dây chuyền phân loại và đếm sản phẩm
Ngày nay, cùng với sự phát triển của các nền công nghiệp thì yêu cầu về độ chính xác cũng như năng suất cũng cao hơn vì vậy viêc chuyển sang dùng các cơ chế tự động và bán tự động là tất nhiên, nó khiến cho việc vận hành cũng như kiểm soát dễ dàng hơn trước. Việc chuyển sang sự dụng các cơ chế này đem lại hiệu quả cao hơn về năng suất sản xuất, quản lý thu thạt dữ liệu, cũng như tiết kiệm được rất nhiều chi phí và công sức.
Để tài tài liệu, độc giả lên hệ với tác giả tại đây

Đăng nhận xét