www.sangnguyenms.tk

Đồ án công nghệ chế tạo máy

Đây là cuốn sách hướng dẫn thiết kế Đồ án chế tạo máy dành cho Học viên ngành Cơ khí. Tác giả cuốn sách GS.TS Trần Văn Địch.

Đồ án công nghệ chế tạo máy - Trần Văn Địch
Các bạn tham khảo và tài chi tiết tại đây. Nếu khó khăn commen bến dưới để được hỗ trợ.

Đăng nhận xét