www.sangnguyenms.tk

ĐA phân tích thiết kế hệ thống quản lý bán hàng siêu thị

Đồ án dành cho những học viên ngành CNTT, có thể tham khảo để báo cáo đồ án tốt nghiệp.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG ĐÔ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Phân tích thiết kế hệ thống quản
lý bán hàng siêu thị
 Lớp : CT15
 Trình...
Chi tiết các bạn xem và tải tại đây nhé. Nếu không tải được commen bên dưới để được hỗ trợ.
1 nhận xét: