www.sangnguyenms.tk

Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuậtLập trình C là một môn học đòi hỏi tính tư duy năng động cao và sự hiểu biết chặt chẽ đối với các bài toán lập trình. Ngoài các tài liệu giáo trình lập trình C các bạn đã học và tìm hiểu ra, xin được giới thiệu một tài liệu quan trọng đối với môn học này là: "Giáo trình cấu trúc dữ liệu và giải thuật của Lê Minh Hoàng" – một tài liệu hay và được nhiều bạn đọc yêu thích.


Đăng nhận xét