www.sangnguyenms.tk

Giáo trình Word 2010Giáo trình hướng dẫn sử dụng rất cụ thể và chi tiết, đặc biệt ngôn ngữ hoàn toàn bằng tiếng Việt sẽ giúp các bạn tiếp cận nhanh khi bắt đầu sử dụng Word 2010.

Giới thiệu chung về phần mền Word; Trang trí – định dạng văn bản; In ấn; Các thao tác với dữ liệu dạng bảng; Trộn văn bản; Các thao tác hoàn thiện văn bản. Tạo Web pages.

Đăng nhận xét