www.sangnguyenms.tk

Giáo trình tự học Word 2013 tiếng Việt

 

Phiên bản Word 2013 cung cấp nhiều lựa chọn mới, bao gồm tính năng OpenType bổ sung kết nối với SharePoint để cải thiện. Về cơ bản, phiên bản mới nhất của Word vẫn giữ đầy đủ các tính năng phổ biến nhất của những phiên bản cũ. 


 Đăng nhận xét