www.sangnguyenms.tk

Sách hướng dẫn học Adobe Photoshop CS3

Photoshop CS3 

Photoshop CS3 là một phiên bản mới nhất được cập nhật và cải tiến đáng nể nhằm đáp ứng nhu cầu người dùng. Cuốn sách này, trình bày một cách rõ ràng qua từng bài học với các hình ảnh được minh hoạ. Tuy nhiên, bạn cũng có thể sử dụng các hình ảnh riêng của mình để việc thực hành hiệu quả hơn qua các bài như: Những cơ bản về chỉnh sửa ảnh. Phục hồi và sữa chữa.Các cơ bản về lớp. Các mặt nạ và kênh...
/1 nhận xét: