www.sangnguyenms.tk

English Grammar in Use (P.3)


Grammar In Use là một giáo trình ngữ pháp nổi tiếng và đầy đủ nhất đối với người học tiếng anh. Từ những cấu trúc ngữ pháp, ví dụ thực tế quen thuộc cho đến những bài tập áp dụng. Đây sẽ là cuốn sách hỗ trợ cho việc học tiếng Anh tốt nhất dành cho bạn.

 


Đăng nhận xét